Japanische Jungennamen mit A

Japanische Jungennamen mit „A

Name Bedeutung
Aguri  
Aiji  
Aito  
Aiya  
Akashi  
Aki  
Akifumi  
Akihide  
Akihiko  
Akihiro  
Akihito  
Akimitsu  
Akinari  
Akinobu  
Akinori  
Akio Heller Junge, leuchtender Mann 
Akira Intelligent.
Akitaka  
Akito  
Akiyama  Der Herbst und Berg
Akiyoshi  
Akiyuki  
Amon  
Aoto  
Araki  
Arata  
Arihiro  
Asao  
Asato  
Asuya  
Ataru  
Atsuhiko  
Atsuo  
Atsushi  
Atsuto  
Atsutomo  
Atsuya  
Ayato  
Ayumu  
Ayuta  
Azuma